Zespół

CENTRUM PSYCHOTERAPII to miejsce spotkań osób poszukujących wsparcia, nastawionych na rozwój, refleksję, doceniających zdrowy tryb życia, chcących pozytywnie wpływać na swoje życie. Nasz zespół to nie tylko profesjonaliści, ale entuzjaści, z zakresu psychologii, psychoterapii i dietetyki, którzy wykorzystując swoje kwalifikacje pomagają w rozwoju, udzielają wsparcia i niosą pomoc swoim klientom.

 

mgr Izabela Szarmach -psycholog, psychoterapeuta, trener, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W 2012 roku założyła Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, by pomagać osobom przeżywającym problemy osobiste. Konsekwentnie i dyskretnie wspiera klienta w wypracowaniu przez niego zdrowych metod radzenia sobie m.in. z obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości lub poczuciem bezradności. Wierzy w potencjał kryjący się w człowieku, a jako spokojny i cierpliwy obserwator podąża z klientem wyboistą niekiedy drogą powrotu do równowagi i samoakceptacji. Swoją wiedzę i umiejętności, a także życiową życzliwość oferuje także rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi, które doświadczają w związku z tym zagubienia, poczucia winy i przeciążenia.

Pasjonatka zarówno gromadzenia wiedzy, jak i dzielenia się nią: od 2003 wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu i prowadzi warsztaty dla nauczycieli, rodziców i biznesmenów. Prywatnie interesuje się psychologią kobiety, psychologią pozytywną  i zdrowia oraz seksualnością człowieka. Nieustannie wierzy w rozwój i zmianę na lepsze niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się klient.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dorosłych oraz w Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Pieszycach, a także w Akademickim Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. Ukończyła 4 - letnie szkolenie w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi zgodne z wymogami przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o zawodzie psychoterapeuty (obecnie w trakcie certyfikacji).Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając w szkoleniach oraz biorąc udział w konferencjach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Od września 2015 roku przyjmuje w Koszalinie w Centrum Psychoterapii oraz we Wrocławiu.

- - - - - - - - - - - -

mgr Kamila Malawskapsycholog, psychoterapeuta - w trakcie certyfikacji, mediator. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii.  Wykształcenie terapeutyczne zdobywa w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i osób dorosłych po nadużyciach seksualnych. Od lat prowadzi terapię ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej.
Ponadto zajmuje się terapią dzieci moczących, lękowych, depresyjnych, agresywnych oraz z  zaburzeniami odżywiania.  Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Diagnoza i wsparcie psychologiczne wobec dziecka doznającego przemocy seksualnej oraz wobec jego rodziny - Instytut Psychoterapii Ego we Wrocławiu, Terapia Psychologiczna z Dzieckiem doznającym Przemocy Seksualnej oraz z  jego rodziną - Instytutem Psychoterapii Ego we Wrocławiu, Terapia dzieci moczących się i ich rodzin  – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Psychoterapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.  
Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Współpracuje z przedszkolami, domami dziecka, środowiskowymi domami samopomocy. Prowadzi również  szkolenia oraz warsztaty z profilaktyki przemocy seksualnej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Obecnie zajmuje również stanowisko  wicedyrektora w przedszkolu.
Przyjmuje we Wrocławiu i Strzelinie

- - - - - - - - - - - -

mgr Anna Zajlerpsycholog. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Od początku kariery zawodowej zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Mielnie, Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Karlinie oraz w przedszkolu i szkole w gminie Kołobrzeg. Obecnie pracuje w szkołach podstawowych na terenie gminy Siemyśl oraz współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadząc konsultacje psychologiczne.

Zajmuje się diagnostyką oraz pracą terapeutyczną dzieci lękowych, agresywnych, depresyjnych i moczących się. Prowadzi warsztaty dla rodziców mające na celu poprawę i udoskonalanie metod wychowawczych. W 2015 roku ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

 

- - - - - - - - - - - -

mgr Anna Mackiewicz  certyfikowany psychoterapeuta, psycholog o specjalności klinicznej człowieka dorosłego,  absolwentka PROFESJONALNEGO STUDIUM PSYCHOTERAPII   SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU. Posiadam uprawnienia z zakresu przeprowadzania treningu umiejętności społecznych, kwalifikacje do realizacji programu edukacyjno - korekcyjnego dla osób używających przemocy w bliskich relacjach oraz Krótkiej Interwencji    w przypadku  nadużywania substancji psychoaktywnych. Jestem realizatorką projektów  w zakresie treningów umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego. Moją  zawodową pasją jest przekazywanie wiedzy oraz jej użyteczne wykorzystanie w specyficznych sytuacjach dotyczących życia klienta.
Na co dzień prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne  z osobami będących w sytuacjach kryzysowych,   wymagających wsparcia społecznego oraz emocjonalnego.  Specjalizuję się w terapii osób z zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości. Wspomagam powrót do równowagi  w przypadku doświadczania zaburzeń zdrowia psychicznego. Posiadam praktykę w psychoterapii terapii par i rodzin. Chętnie dziele się wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń oraz  warsztatów aktywizacyjnych.